Wat is Thuiswerken?

Wat is Thuiswerken? Thuiswerken groeit met een snel toenemend aantal mensen. Dankzij steeds evoluerende technologieën is het niet langer nodig om te werken in een bedrijf. Nu kun je effectief werken van thuis uit. Vanuit je thuiskantoor opdrachten aannemen, je passie omzetten naar een inkomen of je eigen zaak uitbouwen. Maar wat wordt nu verstaan onder thuiswerk?

Thuiswerken is werken van thuis uit, of elke andere plaats waar je thuis bent. Zonder in loondienst te zijn, en zonder gezag van een werkgever. Het thuiswerk kun je uitvoeren in bijna ieder werkdomein waar je passioneel in bent. Thuiswerken kan digitaal of fysiek werk omvatten. Het kan deeltijds of voltijds uitgevoerd worden. Thuiswerkers kun je indelen in hobbyisten, een eigen merk uitbouwen en/of freelance opdrachten uitvoeren van thuis uit. Verder is thuiswerken een vorm van ondernemen dat kan gebeuren als een niet-commerciële activiteit of als een commerciële activiteit; in hoofdberoep, bijberoep of payrol alternatief. Tot slot is thuiswerken verschillend van; telewerken, huisarbeid en freelance werk.

Wat is thuiswerken nu juist?

Wat is thuiswerken nu juist en wat is het niet?

Een verouderde, maar algemene omschrijving van thuiswerk (met de T van Tom, anders was het Huiswerk) kunnen we vinden op Wikipedia:

“Huisnijverheid, huisarbeid, thuiswerken of thuisnijverheid omvat productiewerkzaamheden die in het eigen huis worden uitgevoerd, soms door een persoon, maar soms ook door het gehele gezin. Het kan in loondienst of als zelfstandige in opdracht gebeuren.”   

Wikipedia

Daarmee kun je al afleiden de Thuiswerk niets te maken heeft met opdrachten of taken van een leerkracht (Huiswerk). Maar thuiswerk omvat zoveel meer en is zoveel specifieker, dan juist vormen van zelfstandig zijn, of vormen van in loondienst werken.

We onderzoeken dit verder:

Thuiswerken gebeurt door thuiswerkers. Werken van thuis uit.
Een (extra) inkomen verdienen vanuit je eigen huis. Of een passie uitoefenen in je eigen huis.

Thuiswerken ken zoals andere vormen van werken voordelen en nadelen. Niet zo veel in file staan is voor vele thuiswerkers een voordeel. Maar intensief kunnen werken aan je passiewerk en een goede balans werk-gezin vinden, zijn twee andere voordelen.

“Thuiswerken heeft veel voordelen. Er zijn natuurlijk mensen die liever onder collega’s zijn en op een kantoor willen werken. Maar voor veel mensen is de mogelijkheid om met thuiswerk voldoende geld te verdienen een droombaan”

Jobpersonality

Thuiswerken:

  • Digitaal en/of fysiek werken
  • Deeltijds of voltijds
  • Bijberoep of hoofdberoep

Om je thuiswerk te lanceren ga je op zoek naar:

  • Jouw Passie
  • Jouw Werk
  • Jouw Tijd

Thuiswerken is werken van thuis uit, of elke andere plaats waar je thuis bent. Zonder in loondienst te zijn, en zonder gezag van een werkgever. Het thuiswerk kun je uitvoeren in bijna ieder werkdomein waar je passioneel in bent.

Django vzw

Thuiswerken is verschillend van telewerk

Telewerk: arbeid d.m.v. informatietechnologie buiten de bedrijfslocatie. Je werkt als gewone werknemer voor een werkgever, maar dan van thuis uit.

Telewerk omvat werk dat ook in het bedrijf van de werkgever kan worden uitgevoerd. Telewerken kan in een overeenkomst voor tewerkstelling van thuiswerkers, maar in de meeste gevallen is het een uitvoeringsmodaliteit van een gewone arbeidsovereenkomst.
Telewerk, wordt meestal verricht in je eigen woning. Maar je kunt dit ook doen op een andere plaats; coworking office of coworking space, of flexwerkkantoor.  

Structureel telewerk is geen recht. Zowel werkgevers als werknemers kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen.

Het ACV

Thuiswerken is verschillend van huisarbeid.

Het statuut van huisarbeid zit vervat in een de wet 6 DECEMBER 1996 (Wet betreffende de huisarbeid), als apart hoofdstuk in de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Thuiswerk wordt wel eens verkeerdelijk als synoniem gebruikt voor huisarbeid (cfr. Wikipedia en ACV). Thuiswerken is werken van thuis uit zonder arbeidscontract en zonder gezag van een werkgever. Huisarbeid is arbeid verrichten van thuis.

Bij huisarbeid ben je een werknemers die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze werkgever staan.

 De overeenkomst voor huisarbeid moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgelegd.

Het ACV

Thuiswerken is verschillend van freelance werk

Bij freelance werk ben je vrij en neem je opdrachten aan per project. Je ben dus geen vaste werknemer bij 1 bepaald bedrijf. Bij freelance werk heb je ook geen arbeidscontract en sta je ook niet onder het gezag van een werkgever.

Sommige vormen van freelance werk kun je van thuis uit doen, maar niet al het thuiswerk is, freelance werk! Zo kan het zijn dat je niet voor anderen aan het werk ben. Dat je gewoon een eigen activiteit van thuis uit runt. Aan de andere kant kun je ook als freelancer van thuis uit projecten aannemen en uitvoeren.

Als ik denk aan freelance werk, dan lijkt mij de nadruk meer te liggen op het ‘vrij’ werken, het werken zonder baas. Per project vrijheid hebben. Daarentegen ligt bij thuiswerken de nadruk meer op het werken van thuis uit. Niet in de file staan, comfortabel kunnen werken, of een betere combinatie werk-gezin kunnen maken. Dit kunnen allemaal redenen zijn om van thuis uit te willen werken. Zonder dat je freelance opdrachten moet gaan aannemen.

Thuiswerken is ondernemen

Als ik denk aan thuiswerk dan denk ik aan ondernemers. Iets vanuit je eigen thuis ondernemen. Dit kan gaan om een commerciële onderneming of een niet-commerciële onderneming.

De niet-commerciële thuiswerkers kunnen hobbyisten zijn die hun passie en ervaring willen delen. Vb. YouTubevideo’s maken over koken, foto’s delen, tips geven over groenten kweken, een kunstwerk maken en schenken.

Commerciële thuiswerkers kunnen ondernemen door klanten aan te trekken voor het eigen merk uit te bouwen en/of werk aan te nemen als freelance opdrachten van thuis uit. Dit kan gebeuren in hoofdberoep, bijberoep of via het Payroll alternatief.

Thuiswerken is ondernemen vanuit een passie. Dat kan gaan over een lokale wijnproducent, een imker, een naaister, een bakster, … allemaal fysiek werk dat leidt tot een waardevermeerdering. Aan de andere kant kan het gaan over een schrijver, een tekenaar, een vertaler, een affiliatie marketeer, een webshop, … allemaal digitaal werk dat leidt tot een waardevermeerdering.

Afsluiting

Tot slot kun je thuiswerken zien als een zelfstandige vorm van Het Nieuwe Werken. Met de digitale evolutie is het verdienen van een inkomen van thuis uit enorm uitgebreid. Als thuiswerker kun je flexibel inspelen op de nieuwe vormen van werken.

Django vzw helpt thuiswerkers naar Thuiswerk Succes! Onze adviseurs staan voor je klaar. Onze diensten en producten zijn afgesteld op de noden van thuiswerkers.

Wat voor thuiswerk wil jij doen?

Scroll naar top